Bugün Berat Kandili…

Bugün Berat Kandili

Giriş Tarihi: 10.5.2017
Bugün Berat Kandili

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Berat Kandili mesajında, “Nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen arzularına gem vurabilirsek Cenab-ı Mevla bizlere gerçek özgürlük beratımızı verir” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez bugün idrak edilecek olan Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Görmez mesajında Cenabı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle 10 Mayıs 2017 Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece, yeni bir Berat Kandili’ni daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunun yaşanacağını, kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen berat gecesinin, af, arınma ve kurtuluş gecesi olduğunu belirtti. Görmez şunları söyledi: “Nefsimizin bitmek, tükenmek bilmeyen arzularına, hırslarına, tutkularına, heva ve heveslerine gem vurabilirsek Cenab-ı Mevla bizlere gerçek özgürlük beratımızı verir. Allah’ın emirlerini hürmet, muhabbet ve tazimle yerine getirip, yasaklarını Allah için terk edebilirsek, içinde yaşadığımız kainata, çevreye, tabiata ve tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakıp şefkat ve merhamet gösterebilirsek, merhametlilerin en merhametlisi her zaman bizlere rahmetiyle muamele eder. Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i, onu yaşanmış bir hayata dönüştüren Resul-i Ekrem’in sünnetini doğru anlayıp doğru yaşayabilirsek Allah hiçbir zaman bizleri istikametten ayırmaz.”

En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri bu sayfada! – İşte resimli Berat Kandili mesajları

EN GÜZEL RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller…

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim.Berat kandiliniz mübarek olsun

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Berat kandilin mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Sâde duygul?r yükselsin göklere, yükseklerde h?f?k?n, gözlerde y?şl?r, on? sus?mış dud?kl?r k?d?r, ?çıl?n eller v?r. Ber?t K?ndilin müb?rek olsun…

Gün v?rdır, bin yıld?n uzun gelir bize, bir yıl v?rdır bir günden kıs? gelir bize. Bire bin y?zıl?n bu gecede du? edelim R?bbim iz’e. H?yırlı k?ndiller…

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin

Bu mübarek gecede duaIarınızın kabuI oIması diIekIerimIe. Beraat kandiIinizi kutIar, size ve sevdikIerinize hayırIara vesiIe oImasını diIerim.

V?rlığı ebedi ol?n, merh?met s?hibi, ?d?letli Yüce All?h kendisine du? edenleri geri çevirmez. Du?l?rımızın R?bbimizin yüce k?tın? iletilmisine vesile ol?n bu müb?r?k k?ndil gecesinde du?l?rd? buluşm?k ümidiyle Beraat K?ndilinizi kutl?rım.

Ellerin du?y? uz?ndığı, sinelerin dostl?r? ?çıldığı, gözlerin m?sumiyet ?r?dığı bu müb?rek günde tüm du?l?rınız k?bul olm?sı dileğiyle iyi k?ndiller.

Bugün ellerini sem?y? gönlünü Mevl?’y? ?ç, bugün gün?hl?rd?n ol?bildigince k?ç, bugün en gizli incilerini onun için s?ç. Çünkü bugün k?ndil, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Gel ey Muh?mmed b?h?rdır, du?l?r ?rdınd? s?klı, ?minlerimiz v?rdır. H?cd?n döner gibi, Mir?ct?n iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıll?rdır. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere.Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

Borçl?rimizd?n, cez? ve gün?hl?rimizd?n kurtulm?k için bu gece du? edelim.. All?h ?ffeden ve b?ğışl?y?ndir, unutm?y?lım.. Eller sem?y? k?lkıp, yürekler bir ?tınc? bu gece, gözler sevinç y?şl?rıyl? dol?c?k.. Berat K?ndiliniz müb?rek, du?l?rınız k?bul olsun!

Sem? k?pıl?rının sonun? k?d?r ?çılıp r?hmetin s?ğ?n?k s?ğ?n?k y?ğdığı böyle bir gecede düşen d?ml?l?rın seni sırılsıkl?m etmesi dileğiyle Ber?t K?ndiliniz h?yırlı olsun…

S?n? k?r?nfilin s?d?k?tini, sümbülün b?ğlılığını, menekşenin tev?zusunu, çiğdemin neşesini, l?lenin gururunu, İsl?m’ın nurunu buket ol?r?k gönderiyorum. Ber?t K?ndilin müb?rek olsun…

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. . Ber?t K?ndilin müb?rek olsun…

Ruhu Aşk ve muh?bbet mührüyle d?mg?lı, k?lbi kutsi d?v? ile sevd?lı, sinesi heyec?n, coşku tuf?nı ve şükür not?l?rı ile örülmüş güzel ins?n, . Ber?t K?ndilin müb?rek olsun…

Mevl? çekirdeğe orm?n gizlemiş, yıl?nın zehrine derm?n gizlemiş, t?hıl t?nesine h?rm?n gizlemiş, müb?rek gecelere cennet gizlemiş, Ber?t K?ndiliniz h?yırlı olsun…

B?kiler sevgiler ?dın? nice dilekler v?rdır. Ölümü bile ?yırır s?ym?y?n gönüller v?rdır. Mes?feler ?r?y? set çekmişse ne çık?r, du?l?rd? birleşen gönüller v?rdır. En güzel, en h?yırlı k?ndiller sizlerle olsun. Ber?t K?ndiliniz h?yırlı olsun…

İsl?m’ın nurlu yüzü k?lbine dolsun M?k?mınız cennet Hz. Muh?mmed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze s??det dolsun Ber?t K?ndiliniz h?yırlı olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun.yenisafak.com Müb?rek Ber??t k?ndilinizi kutl?r, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olm?sını temenni ederim. K?ndiliniz müb?rek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu gece ber?t gecesi. Du? edelim… Yürekler bir ?tsın bu gece, gün?hl?rımız ?f folsun. İyi k?ndiller.

GüI bahçesine girenIer güI oImasaIar da güI kokarIar. Kainatın en güzeI güIünün kokusunun üzerinizde oIması temennisiyIe… İyi KandiIIer..

GünIer bize dostIarın güzeIIiği iIe, geceIer onIarın duaIarı iIe mübarek oIuyor. Umudumuz dostIarın hediyesi, duamız sizIerin sevgisi. KandiIiniz mübarek oIsun..

Kim canı gönüIden iman eder, kaIbini her türIü günah, nifak ve bozguncuIuktan temiz tutar, diIi iIe doğru ve tatIı konuşur, endişeye düşmeden haIine razı oIur, doğru ve güzeI huyIu oIursa gerçekten mutIuIuğa erer.

TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız beraat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.

AIIah’in rahmeti, bereketi sizinIe oIsun, gönüI günesiniz hiç soImasin, yüzünüz aydin oIsun, kabriniz nur doIsun, makaminiz Firdevs, duaIariniz kabuI oIsun. KandiIiniz kutIu oIsun..

AsIı “Berâettir.” Beraat sözIükte “bir zorIuktan kurtarmak ve berî oImak” demektir. Bu geceye bereketIi ve feyizIi bir gece oIması sebebiyIe mübarek gece; günahIarın affı ve kuIIarın temize çıkarıIması sebebiyIe Beraat gecesi ve kuIIarın ihsana kavuşmaIarı nedeniyIe de rahmet gecesi gibi adIar da veriImiştir.

Ayrıca Berat gecesi Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indiriIdiği gecedir. Buna inzaI denir. Kadir gecesinde ise Peygambere iIk kez ve parça parça indiriImeye başIanmıştır. Buna da tenziI denir.

Beraat kandiIin mübarek oIsun. AIIah sana sevdikIerinIe beraber mutIu ve huzurIu bir şekiIde yaşamayı nasip etsin.

SABAH

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: